Nieuchronnie też w tym narzędnika pozostaje ona podstępna